Последни новини
Министерството на правосъдието вече приема номинации за наградата „Почтен магистрат“
18.04.2016
 От днес Министерството на правосъдието приема номинации за годишната награда „Почтен магистрат“, която ще бъде връчена за първи път на 13 юли 2016 г., когато ще бъдат чествани 25 г. от обнародването на новата Конституция на Република България през 1991 г.
Информацията за процеса на номиниране и авторитетната комисия, която трябва да удостовери избора, е публикувана на интернет страницата на министерството  http://www.justice.government.bg/2148/
   Критериите за номиниране бяха прецизирани както следва:
   Да бъдат отличени магистрати: съдия, прокурор и следовател, които са уважавани, благородни, достойни, почитаеми, достопочтени, допринасят с конкретни действия за развиване и утвърждаване на конституционните права на гражданите, за етичност в поведението на колегията, защитават правата на човека, утвърждават върховенството на правото, актовете им са обосновани и съобразени с достиженията на правната наука в съответната област.
   Номинациите се приемат до 5 юли т.г. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ