Списък на преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК

Изтегли файл:  Информация към 22.01.2016 г. за активни / Таблица № 1 / и неактивни / Таблица № 2 / преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК до 2014 г. включително.

Последна промяна: 17.02.2016 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ