Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2019 г.

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Александрия Чолакова

Дакларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мариана Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Илиян Евгениев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Красимир Кузев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Стефан Върбанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Александър Йорданов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Симона Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Магдалена Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Галина Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Даниела Богоева-Гюргакова

Дакларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Юлия Гълъбова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Антоанета Недкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Петър Петров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Иван Нурков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Габриела Козарева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Донка Иванова-Аврамова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Стоил Пашкунов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Гинка Митова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ивалина Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Нели Цветкова-Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ива Божилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Симона Руменова Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Паулина Иванова Стоянова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Петьо Светлозаров Чолаков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Нели Светлозарова Бъчварова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Никица Симеонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Теодор Петков Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Анета Генчева Гатева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Надежда Валентинова Георгиева-Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Наталия Тоткова Тодорова-Тонкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Лъчезар Божидаров Золев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мария Илиева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Калоян Николаев Николов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Силвия Борисова Ружовска-Карагинева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Огнян Петров Вълчинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Юлия Цветанова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Вера Димитрова Чавдарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Наталия Иванова Севданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ивайло Любомиров Йорданов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Марияна Пенчева Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ралица Станчева Михайлова-Агопян

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Делина Атанасова Джонджорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Божидар Лъчезаров Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Емилия Димитрова Александрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ива Станчева-Чинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ренета Костова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евгения Илиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Соколова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анелия Керемидчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Симона Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Красимир Кузев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Михаела Мечкунова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Цанка Зяпкова-Кътова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Лилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Рая Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Бойка Пощакова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефка Вецева 

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александър Стефанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ани Панова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Жасмин Попова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Биляна Белякова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мая Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теодор Тодоров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Любомирова-Ленгерова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Людмила Василева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антон Константинов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Стоянкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефан Евтимов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Юзева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Светослав Дамянов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мира Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елина Стойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Таня Коцева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Надежда Йолова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александрия Чолакова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Недялка Длагоева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефка Калоферова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сузана Симеонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радина Зимбилева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Алек Маринов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Драгомира Искрева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йосиф Варсано

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Десислава Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Величка Янева-Йорданова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любов Бончева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивайло Димитров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Веселин Войнов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Бисер Иванов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евелина Захариева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стамен Генов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Радоевска-Викторова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евгения Катевска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Христо Захариев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Димитър ЗафировДекларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божидара Гатева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вержиния Крумова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Златинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Людмила Стоянова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Татяна Трифонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Валентина Шишман

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Магдалена Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Николай Зашев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Боева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Недялка Терзийска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вергиния Александрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Кръстев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Белчина

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нина Николова-Мутафова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Вангелова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анита Дичева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Албена Ангелова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Кузманова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Маркова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мартина Асенова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теа Пенева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Деян Георгиев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сребрина Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Весова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Таня Михайлова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежанка Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елина Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Генчева-Гетова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивана Сотирова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сабина Вълчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Зорница Петрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Десислава Гьошева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Спирова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Недялкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Илда Лилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Иванка Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Кузманова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мила Лулчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Гурмева-Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сашка Андрекова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Василий Дружинин

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вероника Антова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивелина Стойкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лесталина Черногорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радмил Тотев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анета Шпатова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Светла Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Маргарита Медникарова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Миглена Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирена Борисова-Серафимова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божура Симеонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александра Павлова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Генчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирена Маринова-Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ясен Димов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Китова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теодора Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мирена Ценова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Екатерина Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвана Рахова
 
Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариана Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Доева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анета Милтиядова-Долапчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Габриела Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Савина Василева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Миланова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александър Йорданов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Полина Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Весела Карагеоргиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ася Асенова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Наталия Граматикова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариана Маринкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Веселина Христова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вера Домузчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Маргарита Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Красимир Войнов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Дойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Янка Казакова-Добрева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радка Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Спасов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Делина Джонджорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Владимир Обретенов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивайло Гълъбов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Митка Захарлиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Богдан Млъчков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Флориан Флоров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариета Тошева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Цветанка Дишлийска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Николай Михайлов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Пламена Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Сократиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Дойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Рупчев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ангел Пепеланов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Венета Стоилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любомир Талев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Гюрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марина Джамджиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Благовеста Янева-Стойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петър Рашков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Надежда Костадинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефан Върбанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милен Георгиев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Димитър Терзииванов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Калина Калудина

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Дучева-Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Коцева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на АннаМутафова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Илиян Евгениев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Първанова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елеонора Димитрова

 

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежана Стойкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йоана Траянова-Донкова


 


Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Игнатова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антоанета Недкова
 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Николаева ИгнатоваДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антоанета Недялкова НедковаДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежана Пенчева СтойковаДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милен Иванов Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Христов Спасов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Жана Борилова Тимева-Шаранкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Невена Стоянова Желева-Варадева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Григор Христов Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йоана Кръстева Траянова-Донкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любомир Ганчев Димов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анна Каменова Мутафова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Райчева Генчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мирена Петкова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариета Николова Тошева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марин Тодоров Калчевски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Димитрова Сократиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Огнян Петров Вълчинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Юлия Цветанова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сара Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вера Димитрова Чавдарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Наталия Иванова Севданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марияна Пенчева Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ралица Станчева Михайлова-Агопян

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Делина Атанасова Джонджорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божидар Лъчезаров Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Емилия Димитрова Александрова


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ