Проведено първо заседание на Комисията по подбор на кандидатите за заемане на длъжността европейски прокурор от Република България

 

На 4 декември 2018 г., в Министерството на правосъдието се проведе първото заседание на Комисията по подбор на кандидатите за заемане на длъжността европейски прокурор от Република България.

На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на работа на Комисията и критериите за заемането на длъжността европейски прокурор от Република България.

Комисията разгледа постъпилите в Министерството на правосъдието документи на деветимата кандидати за участие в подбора, както следва:

1. Александър Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура - Варна;

2. Анна Аврамова-Градева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград;

3. Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив;

4. Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура;

5. Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура-гр. Пловдив;

6. Каролина Хлебарова – прокурор във Върховна касационна прокуратура

7. Мария Стоянова – районен прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин, административен ръководител;

8. Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

9. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд – София град.

Подборът на кандидатите за европейски прокурор е предвидено да премине през два етапа – проверка по допустимост на кандидатите, въз основа на представените документи и събеседване с допуснатите кандидати от Комисията.

След съответния преглед на представените документи, допуснати до участие във втори етап на подбора  (изслушване) са следните кандидати:

1.      Александър Атанасов;

2.      Дария Христова;

3.      Десислава Пиронева;

4.      Каролина Хлебарова;

5.      Сава Петров;

6.      Теодора Георгиева.

Събеседването ще се проведе на 11 декември 2018 г., в Министерството на правосъдието. По време на изслушването всеки от кандидатите ще има възможност да представи мотивацията и визията за работата си като европейски прокурор.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ