Протоколи
14 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000912/2009 003139/2012 003140/2012 003141/2012 003142/2012 003146/2012 003149/2012 003150/2012 003151/2012 003153/2012 003154/2012 003156/2012 003157/2012 003158/2012 003159/2012 003160/2012 003161/2012 003162/2012 003164/2012 003165/2012 003166/2012 003169/2012 003170/2012 003175/2012 003176/2012 003179/2012 003181/2012 003296/2012 003435/2012 003486/2012 003740/2012 003741/2012 003751/2012 003752/2012 003753/2012 003755/2012 003757/2012 003758/2012 003759/2012 003760/2012 003761/2012 003762/2012 003763/2012 003764/2012 003765/2012 003766/2012 003767/2012 003768/2012 003769/2012 003770/2012 003771/2012 003772/2012 003773/2012 003774/2012 003775/2012 003776/2012 003777/2012 003779/2012 003780/2012 003782/2012 003783/2012 003784/2012 003786/2012 003787/2012 003788/2012 003789/2012 003790/2012 003791/2012 003792/2012 003793/2012 003794/2012 003795/2012 003796/2012 003798/2012 003799/2012 003801/2012 003802/2012 003803/2012 003804/2012 003805/2012 003806/2012 003807/2012 003808/2012 003809/2012 003810/2012 003811/2012 003813/2012 003814/2012 003816/2012 003826/2012 003827/2012 003828/2012 003829/2012 003830/2012 003832/2012 003833/2012 003834/2012 003836/2012 003838/2012 003839/2012 003840/2012 003843/2012 003844/2012 003845/2012 003846/2012 003848/2012 003850/2012 003851/2012 003852/2012 003853/2012 003854/2012 003855/2012 003856/2012 003857/2012 003858/2012 003859/2012 003860/2012 003861/2012 003862/2012 003863/2012 003865/2012 003866/2012 003867/2012 003868/2012 003869/2012 003870/2012 003871/2012 003872/2012 003873/2012 003874/2012 003876/2012 003877/2012 003878/2012 003880/2012 003881/2012 003883/2012 003885/2012 003888/2012 003889/2012 003891/2012 003895/2012 003896/2012 003897/2012 003899/2012 003901/2012 003904/2012 003909/2012 003911/2012 003912/2012 003915/2012 003916/2012 003956/2012 003957/2012 003958/2012 003959/2012 003960/2012 003961/2012 003962/2012 003963/2012 003964/2012 003965/2012 003966/2012 003967/2012 003969/2012 003970/2012 003971/2012 003972/2012 003974/2012 003975/2012 003976/2012 003978/2012 003979/2012 003980/2012 003981/2012 003982/2012 003983/2012 003984/2012 003985/2012 003986/2012 003987/2012 003988/2012 003989/2012 003990/2012 003991/2012 003992/2012 003993/2012 003996/2012 003999/2012 005618/2008 007717/2006 003079/2012 003144/2012 003147/2012 003148/2012 003163/2012 003167/2012 003168/2012 003171/2012 003172/2012 003173/2012 003174/2012 003177/2012 003180/2012 003264/2012 003750/2012 003756/2012 003797/2012 003831/2012 003835/2012 003842/2012 003864/2012 003887/2012 003898/2012 003902/2012 003903/2012 003905/2012 003906/2012 003907/2012 003908/2012 003910/2012 003913/2012 003935/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

012619/2012 012620/2012 012728/2012 012729/2012 012730/2012 012734/2012 012735/2012 012736/2012 012737/2012 013786/2012 013793/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

003155/2012 003800/2012 003841/2012 003879/2012 003884/2012 003890/2012 008860/2006

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

003766/2006 004147/2006 004873/2006 009788/2006 012979/2004 015396/2004 016998/2004 017733/2004 018704/2004 020739/2005 026100/2004 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ