Протоколи
32А / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, както следва:

000056/2008 000058/2010 000629/2010 000795/2008 000839/2010 000858/2010 000864/2009 000988/2011 000991/2009 001009/2007 001091/2007 001100/2009 001426/2009 001563/2010 001681/2009 001741/2009 001791/2012 001890/2009 002020/2009 002060/2009 002066/2009 002225/2010 002235/2007 002341/2009 002344/2009 002437/2012 002807/2009 002809/2008 002868/2008 003011/2010 003171/2008 003263/2007 003463/2009 003504/2007 003920/2011 003929/2009 004045/2008 004047/2010 004150/2008 004467/2010 005281/2009 005332/2007 005346/2007 005387/2008 005464/2009 005572/2008 005823/2007 006016/2008 006058/2007 006203/2010 007078/2008 007672/2011 009156/2007 009788/2007 009919/2011 010695/2006 010835/2007 010995/2007 011424/2011 011584/2007 011979/2006 013225/2006 018286/2004
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ