Политически кабинет
ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА-РУСЕВА
Заместник-министър на правосъдието

КРАСИМИРА ФИЛИПОВА
Заместник-министър на правосъдието

ПЕТЯ ТЯНКОВА
Заместник-министър на правосъдието

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ