Политически кабинет
ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА-РУСЕВА
Заместник-министър на правосъдието


Родена на 04.02.1971 г.
Декември 2014 г. до 11 декември 2015  г. – заместник-министър на правосъдието
Октомври 2012 г. до ноември 2014 г. – съдия в Софийски градски съд, командирована от Разградски окръжен съд
Септември 2008 г. - октомври 2012 г. – международен граждански съдия в EULEX Kosovo.
Декември 2005 г. – септември 2008 г. - съдия в Окръжен съд-Разград
Юни 1998 г. – декември 2005 г. – съдия в Районен съд-Разград
Октомври 1996 г. – юни 1998 г. – младши съдия в Окръжен съд-Разград

Образование:
1994 г. - Магистър по право
Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Владее английски и руски език.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ