Политически кабинет
КРАСИМИРА ФИЛИПОВА
Заместник-министър на правосъдието

От 2014 г. до момента заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура  - София

От 2010 г. до 2013 г. – заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура-София

От 2003 г. до 2010 г. – прокурор и заместник-районен прокурор в Районна прокуратура- Костинброд 

От 2001 г. до 2003 г.
– младши прокурор в Районна прокуратура- Ботевград

От 2000 г. до 2001 г. – стажант-юрист в Областна администрация на Софийска област

От 1999 г. до 2000 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд


Образование:

Магистър по право  от  Софийския  университет  „Св.Климент Охридски”

Магистър „Международни отношения - Право на ЕС” – СУ „Св.Климент Охридски”

Магистърска степен  „Европейски науки – Право на европейската интеграция”  - Университета  Нанси – Франция .


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ