Политически кабинет
ПЕТЯ ТЯНКОВА
Заместник-министър на правосъдието

Заместник-министър на правосъдието
От 24 януари 2012 г. до 30 май 2016 г. - секретар по правни въпроси на Президента на Републиката
От 2009 г. до 2012 г. - съветник по правните въпроси на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
От 2002 до 2012 г. - адвокат в Софийската адвокатска колегия

Образование
Магистър по право в Университета за национално и световно стопанство
Владее английски език.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ