Политически кабинет
АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ТРИФОНОВ
Заместник-министър на правосъдието

 

АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ТРИФОНОВ

Заместник-министър на правосъдието

Роден през 1972 г. в гр. Курск, Русия

 

Завършва средното си образование в Националната гимназия за древни езици и култури през 1991 г.

Придобива магистърска степен „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г.

През периода 1998 г.- 1999 г. е следовател в Столична следствена служба.

От 1999 г. до 2005 г. е съдия в Наказателна колегия на Софийски районен съд.

От 2005 г. до 2009 г. съдия в Наказателно отделение на Софийски градски съд.

От 2009 г. е съдия в Софийски апелативен съд.

Владее английски и руски език.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ