Политически кабинет
Евгени Стоянов
Заместник-министър на правосъдието

Евгени Стоянов 

Заместник-министър на правосъдието

 

Роден през 1976 г. в гр. София.

Придобива магистърска степен „Право“ в Университета за национално и световно стопанство през 2002 г. През 2009 г. става доктор по право, от тогава е хоноруван асистент в катедра „Публичноправни науки” към Юридическия факултет на УНСС по дисциплината „Административно право и административен процес”.

От 03.11. 2016 г. съдия в Административен съд София – град.

През 2016 г., до встъпването му в длъжност като съдия, е бил командирован в Специализираната прокуратура. 

От 2005 г. до 2007 г. е младши прокурор в Софийска градска прокуратура. От 2007 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. През 2012 г. е командирован в Софийска градска прокуратура, където през 2014 г., след конкурс, встъпва в длъжност прокурор.

Автор е на редица статии, студии и монографии по теми, свързани с наказателноизпълнителното и административното право.

 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ