Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KAMENOVA c. BULGARIE
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF MIHALEVI v. BULGARIA
16.05.2019
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE MIHALEVI c. BULGARIE
16.05.2019
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VETSEV c. BULGARIE
02.05.2019
54558/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VESSELINOV v. BULGARIA
02.05.2019
3157/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VETSEV v. BULGARIA
02.05.2019
54558/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VESSELINOV c. BULGARIE
02.05.2019
3157/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
MAVRODIJSKI v. BULGARIA
30.04.2019
CASE OF IFANDIEV v. BULGARIA
18.04.2019
14904/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE IFANDIEV c. BULGARIE
18.04.2019
14904/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF IFANDIEV v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
18.04.2019
14904/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE MARIYKA POPOVA ET ASEN POPOV c. BULGARIE
11.04.2019
11260/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF MARIYKA POPOVA AND ASEN POPOV v. BULGARIA
11.04.2019
11260/10 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF G.S. v. BULGARIA
04.04.2019
36538/17 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE G.S. c. BULGARIE
04.04.2019
36538/17 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE LOLOV ET AUTRES c. BULGARIE
21.02.2019
6123/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF LOLOV AND OTHERS v. BULGARIA
21.02.2019
6123/11 - Chamber Judgment

Текст на решението
ISKRA-ILIEVI I SIE SD v. BULGARIA
14.02.2019
SP DEVELOPMENTS EOOD v. BULGARIA
14.02.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ