Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF AGRO FRIGO OOD v. BULGARIA
05.09.2019
39814/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE AGRO FRIGO OOD c. BULGARIE
05.09.2019
39814/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
KATSAROV v. BULGARIA
29.08.2019
PETROV c. BULGARIE
29.08.2019
TARGOVSKA BAZA OOD AND POPNIKOLOV v. BULGARIA
27.08.2019
IZGREV AD AND TK-HOLD AD v. BULGARIA
27.08.2019
AVTOTRANSSERVIZ AD v. BULGARIA
27.08.2019
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA - [Ukrainian Translation] summary by the Supreme Court of Ukraine
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDANOVA ET AUTRES c. BULGARIE
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
DYANKOV v. BULGARIA
20.06.2019
ARGIROV v. BULGARIA
20.06.2019
YANKOV v. BULGARIA
18.06.2019
44768/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
YANKOV v. BULGARIA - [Romanian Translation] legal summary by the Constitutional Court of the Republic of Moldova
18.06.2019
44768/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
POPOV v. BULGARIA
06.06.2019
S.A. v. BULGARIA
06.06.2019
YUSEINOVA AND OTHERS v. BULGARIA
04.06.2019
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KAMENOVA c. BULGARIE
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF MIHALEVI v. BULGARIA
16.05.2019
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ