Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF APOSTOLOVI v. BULGARIA
07.11.2019
32644/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE APOSTOLOVI c. BULGARIE
07.11.2019
32644/09 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE O.D. c. BULGARIE
10.10.2019
34016/18 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF O.D. v. BULGARIA
10.10.2019
34016/18 - Chamber Judgment

Текст на решението
KOLEV v. BULGARIA
01.10.2019
VUCHEV c. BULGARIE
26.09.2019
BORISOVA c. BULGARIE
12.09.2019
CASE OF AGRO FRIGO OOD v. BULGARIA
05.09.2019
39814/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE AGRO FRIGO OOD c. BULGARIE
05.09.2019
39814/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF AGRO FRIGO OOD v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
05.09.2019
39814/12 - Chamber Judgment

Текст на решението
KATSAROV v. BULGARIA
29.08.2019
PETROV c. BULGARIE
29.08.2019
TARGOVSKA BAZA OOD AND POPNIKOLOV v. BULGARIA
27.08.2019
IZGREV AD AND TK-HOLD AD v. BULGARIA
27.08.2019
AVTOTRANSSERVIZ AD v. BULGARIA
27.08.2019
IZGREV AD AND TK-HOLD AD v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
27.08.2019
AVTOTRANSSERVIZ AD v. BULGARIA - [Bulgarian Translation] by the Bulgarian Ministry of Justice
27.08.2019
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA - [Ukrainian Translation] summary by the Supreme Court of Ukraine
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDANOVA ET AUTRES c. BULGARIE
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ