Последни решения на ЕСПЧ по български дела (непреведени)
CASE OF YORDANOVA AND OTHERS v. BULGARIA
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE YORDANOVA ET AUTRES c. BULGARIE
11.07.2019
61432/11;64318/11 - Committee Judgment

Текст на решението
DYANKOV v. BULGARIA
20.06.2019
ARGIROV v. BULGARIA
20.06.2019
YANKOV v. BULGARIA
18.06.2019
44768/10 - Admissibility Decision

Текст на решението
POPOV v. BULGARIA
06.06.2019
S.A. v. BULGARIA
06.06.2019
YUSEINOVA AND OTHERS v. BULGARIA
04.06.2019
CASE OF KAMENOVA v. BULGARIA
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE KAMENOVA c. BULGARIE
16.05.2019
61731/11 - Committee Judgment

Текст на решението
CASE OF MIHALEVI v. BULGARIA
16.05.2019
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE MIHALEVI c. BULGARIE
16.05.2019
63481/11 - Committee Judgment

Текст на решението
PANAYOTOVA AND OTHERS v. BULGARIA
07.05.2019
AFFAIRE VETSEV c. BULGARIE
02.05.2019
54558/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VESSELINOV v. BULGARIA
02.05.2019
3157/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF VETSEV v. BULGARIA
02.05.2019
54558/15 - Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE VESSELINOV c. BULGARIE
02.05.2019
3157/16 - Chamber Judgment

Текст на решението
MAVRODIJSKI v. BULGARIA
30.04.2019
CASE OF IFANDIEV v. BULGARIA
18.04.2019
14904/11 - Committee Judgment

Текст на решението
AFFAIRE IFANDIEV c. BULGARIE
18.04.2019
14904/11 - Committee Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ