Структура
Главен секретар

СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА

тел. 92 37 496

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ