Структура
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
Линк към сайта: тук
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ