Структура
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ