ECHR HUDOC Search FeedECHR HUDOC Search Feedhttp://hudoc.echr.coe.int/eng23/04/201723/04/2017CASE OF STANEV v. BULGARIATue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT36760/06 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-108690"]}AFFAIRE STANEV c. BULGARIETue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT36760/06 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-108696"]}CASE OF NACHOVA AND OTHERS v. BULGARIAWed, 06 Jul 2005 00:00:00 GMT43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-69630"]}AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIEWed, 06 Jul 2005 00:00:00 GMT43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-69631"]}CASE OF HASAN AND CHAUSH v. BULGARIAThu, 26 Oct 2000 00:00:00 GMT30985/96 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58921"]}AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIEThu, 26 Oct 2000 00:00:00 GMT30985/96 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-63472"]}CASE OF NIKOLOVA v. BULGARIAThu, 25 Mar 1999 00:00:00 GMT31195/96 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58228"]}AFFAIRE NIKOLOVA c. BULGARIEThu, 25 Mar 1999 00:00:00 GMT31195/96 - Grand Chamber Judgmenthttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-62783"]} МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Последни решения, постановени от Голяма камара на ЕСПЧ по български дела
CASE OF STANEV v. BULGARIA
17.01.2012
36760/06 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE STANEV c. BULGARIE
17.01.2012
36760/06 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NACHOVA AND OTHERS v. BULGARIA
06.07.2005
43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
06.07.2005
43577/98;43579/98 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF HASAN AND CHAUSH v. BULGARIA
26.10.2000
30985/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIE
26.10.2000
30985/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
CASE OF NIKOLOVA v. BULGARIA
25.03.1999
31195/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
AFFAIRE NIKOLOVA c. BULGARIE
25.03.1999
31195/96 - Grand Chamber Judgment

Текст на решението
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ