Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИМИТРОВ И РИБОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.11.2015
№ на жалба: 34846/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ