Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ХАСАН И ЧАУШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 26.10.2000
№ на жалба: 30985/96
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ