Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 06.09.2018
№ на жалба: 3401/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ