Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АВТОТРАНССЕРВИЗ АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 27.08.2019
№ на жалба: 33859/12
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ