Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ГЕОРГИ МАРИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.03.2011
№ на жалба: 36103/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ