Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЪЛЧЕВА И АБРАШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 18.06.2013
№ на жалба: 6194/11, 34887/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ