Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.12.2010
№ на жалба: 29381/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ