Интервюта
Министър Драгомир Йорданов: Диалогът с Брюксел остава водещ за Министерството на правосъдието
14.03.2013
Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Преди всички",
14 март 2013 година, 7.38 часа
Водеща:
Заедно със Силвия Великова, която вече е в студиото, казваме
добро утро на новия министър на правосъдието Драгомир Йорданов.
Драгомир Йорданов:
Добро утро.
Репортерка Силвия Великова:
Добро утро и от мен, г-н Йорданов. Да започнем така - от
вчера до днес какво видяхте в правосъдното министерство и с
какво започвате работа, освен че днес за първи път ще
председателствате Висшия съдебен съвет?
Др. Йорданов:
Вчерашният ден мина в интензивни срещи както в Министерство
на правосъдието с преглед на нещата, които са правени до
момента, нещата, които трябва да продължат да се случват през
следващите няколко месеца, също и във Висшия съдебен съвет,
доколкото ролята на министъра на правосъдието е донякъде двояка,
от една страна, като част от изпълнителната власт той има една
администрация, има едно министерство, което трябва да продължи
да функционира нормално, от друга страна, чисто конституционно
ролята на министъра на правосъдието е и за. . . да служи и като
връзка между изпълнителната и съдебната власт. И това не
случайно беше подчертано вчера и от министър-председателя на
служебното правителство, за диалог между властите. . .
Репортерка:
Сега, не знам дали това, представянето ви като човек, който
е диалогичен, не беше и оценка, че досега е куцал диалогът?
Др. Йорданов:
Това е по-скоро послание как това правителство възнамерява
да функционира. Премиерът не случайно подчерта тази необходимост
от диалог между изпълнителната, в случая, и съдебната власт.
Тук могат да се имат предвид и много различни аспекти,
включително ролята на изпълнителната власт, ролята на министъра
на правосъдието при подпомагане функционирането на съдебната
власт, защото, знаете, има много въпроси, чието решаване е някак
си споделена компетентност между Висшия съдебен съвет и
министерството. . .
Репортерка:
Можем обаче и да го възприемаме и като функция на министъра
на правосъдието да възпира тези представители на изпълнителната
власт, които си позволяват да коментират съдебната. Такива
случаи имаше достатъчно в миналите месеци и години.
Др. Йорданов:
Не мисля, че в това правителство би имало такава тенденция,
още повече заявката от премиера беше дадена силно недвусмислено.
Репортерка:
Сега, Брюксел със сигурност няма как да не е ключовият
приоритет във вашите там 2-3 или колкото месеца реши народът и
политиците време. Много интересна дискусия е имало снощи в
Европейския парламент, свързана с мониторинга над България и
Румъния. Със сигурност сте го проследил. Но при всички положения
ви предстоят първи срещи и първи разговори в тази посока. Какъв
етап от подготовката на декемврийския доклад ще се падне на
вас?
Др. Йорданов:
Активният диалог с Европейската комисия, съответно с
националните институции - било от съдебната власт, било от
изпълнителната власт в България, е една от. . . да не кажа
най-важната задача, която стои пред Министерство на
правосъдието, пред министъра на правосъдието. Това е един дълъг
процес, знаете. Изключително важно е този диалог да не намалява
своето темпо, да не намалява своя интензитет. Знаете, че са
приети и актуализирани в последните дни пакети мерки за
осъществяване. . . и целящи реализиране на препоръките,
съдържащи се в доклади на Европейската комисия. От тази гледна
точка пътят е в голяма степен предначертан. И по тази причина
политическите промени не биха повлияли на тези процеси. А що се
касае до снощния дебат в Европейския парламент. . . той е част
от нормалната парламентарна процедура на европейските
институции, диалогът между парламента и Европейската комисия.
Важното е, че Европейската комисия подчертава, че диалогът
продължава. И това, което касае България, следващият доклад ще
бъде, както беше известно още от лятото на миналата година, ще
бъде публикуван, ще бъде издаден през месец декември, в края на
тази година.
Репортерка:
Става ясно обаче, че Европейската комисия и представителите
на парламента смятат, че този механизъм е полезен. Те се
позовават и на социологически изследвания, които сочат, че и
българите, и румънците смятат, че той дисциплинира
правителствата им. Вие обаче смятате ли, че има изобщо място за
дебат в рамките на двата-трите месеца, в които ще сте в
правосъдното министерство, за додефиниране на този механизъм?
Българските представители са били тези, които са поставили под
съмнение доколко той е механизъм с ясни параметри, доколко не
въвежда двойни стандарти.
Др. Йорданов:
Тази дискусия не е от вчера. Въпросът за полезността на
механизма за сътрудничество и оценка не е бил поставян под
съмнение. Действително сте права, социологически проучвания от
последните месеци, че и от по-рано, наистина показват едно
положително отношение на общественото мнение към този механизъм.
Съответно на държавно ниво беше признавано нееднократно, че
този механизъм е полезен. . . или е бил полезен, доколкото е
спомогнал да се, така, изкристализират, да се очертаят конкретни
области на реформа, конкретни области, в които следва да се
постигне напредък. И такъв напредък определено е бил постигнат.
Не случайно се забелязва отчетлива разлика в подхода на
Европейската комисия спрямо България, където следващият доклад,
както е предвидено, ще бъде чак декември тази година, спрямо
Румъния, където докладите започват да се случват доста по-често.
. .
Репортерка:
Е, то това зависи от политическата ситуация. Дано България
да не даде основания след май месец и при нас да има такива
притеснения. В този контекст, около европейските ни отношения и
Брюксел, доколкото стана ясно, министър Ковачева ви завещава да
довършите. . . бившият министър Ковачева ви завещава да
довършите един, така, опит да бъде огледано какво се случва с
т.нар. знакови дела. Ще имате ли време и за това, за този анализ
защо делата, заради които Брюксел ни критикува, така, се радват
на неуспех в България?
Др. Йорданов:
Значи, този доклад или този анализ, той е залегнал в пакета
мерки по механизма за сътрудничество и оценка още от миналата
година. Работата върви доста интензивно през последните месеци.
Подбрани са съответните знакови дела, които. . .
Репотерка:
Вие харесвате ли това определение - знакови дела?
Др. Йорданов:
Може да се постави въпросът дали другото определение -
провалени дела, е също толкова удачно. Но нека да използваме
това като работен термин. Знакови, доколкото. . . смисълът на
техния анализ е да се направи един анализ, една преценка на
системни проблеми, затруднения, които среща нашата съдебна
система, среща нашето разследване, а не толкова да се
концентрираме върху конкретния резултат, дали някой е бил осъден
или оправдан. Идеята е да се направи системен анализ, да се
види какво може да се подобри както от гледна точка на
законодателство, от гледна точка на процедури, от гледна точка
на структура и организация. И това е едно много. . . една
комплексна инициатива, която включва не само Министерство на
правосъдието, където ползваме включително и чуждестранен опит
при анализа на тези дела, тук своята роля има и прокуратурата,
която провежда в момента, знаете, функционален анализ, и т.н., и
други институции. . .
Репортерка:
Последен въпрос. Много гореща тема ви остави предишният екип
на Министерство на правосъдието, всъщност и много други
предишни правителства - новият Наказателен кодекс. Аз само ще ви
попитам, преди очаквана обществена дискусия, която беше
анонсирана, по един от най-горещите въпроси, свързани с
Наказателния кодекс - доживотният затвор без право на замяна.
Др. Йорданов:
Значи, работата по Наказателния кодекс трябва да продължи.
Това е една от големите инициативи, едно от големите
предизвикателства, които не са свързани в такава степен с
политическата конюнктура. Говорим за един от основните закони на
държавата. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че в
следосвобожденска България точно тези фундаментални закони са
били приети няколко години, някой път дори десетина години след
Освобождението. Тоест това е тема на сериозно обмисляне,
сериозна дискусия. Работата е напреднала в значителна степен.
Една голяма част от специалната част даже на Наказателния кодекс
като проект, разбира се, е готова. Работата ще продължи.
Искрено се надявам в рамките на, така, мандата на това
правителство да можем да приключим технологичната част и да
представим кодекса или проекта по-скоро за една сериозна
публична дискусия в професионалните среди, в научните среди, в
магистратските, адвокатурата, въобще наистина да погледнем от
всички страни този основен закон за нашето общество.
Репортерка:
А този много деликатен момент с доживотния затвор без право
на замяна, по който вече се чуха доста гласове "против" на
хората и "за" на експертите.
Др. Йорданов:
Това е очевидно един от сериозно дискусионните въпроси. Той
може да бъде погледнат от няколко различни гледни точки. Но
струва ми се, че това вече е от прерогативите на едно Народно
събрание, което следва да определи и да закрепи в Наказателния
кодекс наказателната политика на държавата. Това вече е по-скоро
предмет на политически дебат.
Водеща:
Няма да се ангажирате вие с позиция, така ли?
Др. Йорданов:
Работата продължава.
Водеща:
Благодаря ви. Драгомир Йорданов, служебен министър на
правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ