Архив
Служител Длъжност Декларация
Александра Павлова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 16.07.2012
Александър Стефанов Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 23.03.2012
чл. 12, т. З / 05.04.2012
Ангел Павлов Младши експерт чл. 12, т. 2 / 11.11.2011
Анелия Керемидчиева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 20.01.2009
Анета Гатева Младши експерт чл. 12, т. 2 / 24.09.2012
Анета Евтимова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 17.11.2011
Ани Георгиева-Недкова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 16.02.2010
Анита Дичева Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 22.01.2009
Антоанета Бучова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Антон Генев Експерт-стажант чл. 12, т. 2 / 04.11.2011
Асен Хубчев Директор чл. 12, т. 2 / 22.02.2010
Божура Лазарова Младши юрисконсулт чл. 12, т. 2 / 06.08.2012
Борислава Делчева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 22.01.2009
Боряна Златинова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 13.12.2010
Валентин Братанов Държавен вътрешен одитор чл. 12, т. 2 / 09.06.2010
чл. 12, т. З / 17.10.2011
Васка Грозданова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 22.01.2009
Величка Янева-Йорданова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 30.01.2009
Венелина Борисова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Венета Стоилова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Вержиния Крумова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 29.01.2009
Вероника Костадинова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 03.11.2010
Веселина Петрова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 21.08.2012
Виола Камбурова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 01.03.2012
Владимир Обретенов Правителствен агент чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Галя Николова Младши юрисконсулт чл. 12, т. 2 / 01.02.2012
Галя Павловска Началник отдел чл. 12, т. 2 / 19.03.2012
Галя Узунова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Гергана Павлова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 15.04.2011
Грети Стефанова Гарева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 17.02.2009
Грозданка Методиева Главен вътрешен одитор чл. 12, т. 2 / 13.10.2011
Даниела Гергова-Медарова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 11.04.2011
Даниела Китова Директор чл. 12, т. 2 / 06.01.2009
Даниела Лазарова Директор чл. 12, т. 2 / 01.08.2011
Даниела Миланова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 29.01.2009
Даниела Радоевска-Викторова Държавен инспектор чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Даниела Спирова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 05.02.2010
Десислава Гьошева Началник отдел чл. 12, т. 2 / 20.10.2010
Десислава Христова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 04.10.2010
Диана Вакарелска Директор чл. 12, т. 2 / 15.08.2012
Диляна Димитрова Младши юрисконсулт чл. 12, т. 2 / 04.11.2011
Димана Дерменджиева-Драмова Правителствен агент чл. 12, т. 2 / 10.10.2011
Димитър Капчин Старши инспектор чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Димитър Терзииванов Младши експерт чл. 12, т. 2 / 09.07.2012
Димитър Цветанов Главен експерт чл. 12, т. 2 / 30.03.2009
Екатерина Стоянова Старши експерт чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Елена Вичева Старши експерт чл. 12, т. 2 / 19.01.2008
Елена Гюрова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 02.07.2012
Елена Петкова Главен секретар чл. 12, т. 2 / 21.12.2011
Емил Неделчев Главен експерт чл. 12, т. 2 / 13.01.2012
Железчо Железчев Младши експерт чл. 12, т. 2 / 27.07.2012
Златка Арсова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 28.02.2009
Ива Коджабашева Главен експерт чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Ивайло Димитров Главен инспектор чл. 12, т. 2 / 28.01.2009
Ивайло Савов Юрисконсулт чл. 12, т. 2 / 06.07.2012
Иван Карамелски Младши експерт чл. 12, т. 2 / 10.03.2011
Ивелин Митов Главен експерт чл. 12, т. 2 / 05.12.2012
Илда Лилова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Йонка Евтимова Старши инспектор чл. 12, т. 2 / 03.09.2012
Йорданка Аличкова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Йорданка Стоянова Правителствен агент чл. 12, т. 2 / 01.02.2010
Ирена Борисова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 28.01.2009
Катя Панова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 09.03.2009
Красимир Войнов Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Лидия Иванова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 20.09.2011
Лъчезар Николов Главен специалист чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Любов Бончева Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 20.01.2012
Любомира Димитрова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 20.01.2009
Людмила Стоянова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 27.01.2011
Маргарита Начева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 21.06.2012
Мариан Вачевски Младши експерт чл. 12, т. 2 / 24.06.2004
Мариела Янева-Деливерска Младши експерт чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Марина Маринова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 13.03.2009
Мария Генчева-Гетова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 01.03.2011
Мария Маринова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 09.11.2009
Мария Петрова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 02.07.2012
Марияна Минчева Държавен финансов инспектор чл. 12, т. 2 / 28.01.2009
Марияна Николова Директор чл. 12, т. 2 / 20.01.2009
Мая Атанасова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 22.01.2009
Мая Донова Ръководител Инспекторат чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Миглена Георгиева Младши експерт чл. 12, т. 2 / 21.01.2009
Милена Първанова Началник отдел чл. 12, т. 2 / 21.01.2009
Мира Иванова Директор чл. 12, т. 2 / 27.12.2011
Надежда Тодорова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 22.01.2009
Надя Димитрова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 29.01.2009
Наташа Босева Директор чл. 12, т. 2 / 08.01.2009
Недялка Терзийска Главен специалист чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Нели Дучева-Тодорова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 19.01.2009
Николай Зашев Служител по сигурността на информацията чл. 12, т. 2 / 31.12.2009
Николета Марокинджиева Парламентарен секретар чл. 12, т. 2 / 04.01.2012
Николина Крумова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 19.01.2009
Нина Николова-Мутафова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 27.07.2012
Нина Тодорова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 05.12.2012
Петя Рътарова Старши юрисконсулт чл. 12, т. 2 / 13.04.2009
Радина Зимбилева Младши експерт чл. 12, т. 2 / 02.07.2012
Радка Георгиева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 21.01.2009
Ренета Костова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 28.01.2009
Росица Илчева-Вълкова Държавен инспектор чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Росица Николова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 19.01.2009
Румен Урумов Главен експерт чл. 12, т. 2 / 21.01.2009
Румяна Димитрова Държавен експерт чл. 12, т. 2 / 30.01.2009
Румяна Игнатова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 19.01.2009
Савина Василева Младши експерт чл. 12, т. 2 / 21.07.2009
Сара Иванова Старши вътрешен одитор чл. 12, т. 2 / 06.01.2009
Светла Димитрова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 20.01.2009
Светла Кирчева Главен експерт чл. 12, т. 2 / 27.01.2009
Светлана Станева Главен експерт чл. 12, т. 2 / 10.01.2012
Силвия Филипова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 31.01.2011
Снежана Иванова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 22.01.2008
София Василева Технически сътрудник чл. 12, т. 2 / 13.02.2012
Стефан Цветков Главен експерт чл. 12, т. 2 / 13.02.2012
Стефка Велева Главен специалист чл. 12, т. 2 / 23.01.2009
Стефка Кирилова Старши експерт чл. 12, т. 2 / 25.03.2009
Сузана Симеонова Експерт-стажант чл. 12, т. 2 / 08.11.2011
Татяна Трифонова Главен експерт чл. 12, т. 2 / 20.01.2009
Тодор Михайлов Главен експерт чл. 12, т. 2 / 20.02.2012
Тодор Янков Янков Младши експерт чл. 12, т. 2 / 21.11.2011
Цанка Зяпкова Младши експерт чл. 12, т. 2 / 19.01.2012
Цветанка Дишлийска Главен експерт чл. 12, т. 2 / 21.01.2009
Цветелина Касабска Главен специалист чл. 12, т. 2 / 01.10.2010
Юлия Ценова Главен специалист чл. 12, т. 2 / 26.01.2009
Янко Хаджигеоргиев Главен инспектор чл. 12, т. 2 / 07.02.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ