Йорданка Гочева

Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 2020 г

Декларация чл.35, ал.1 и ал.2 Панайот Спиров

Декларация чл. 35 Дамян Алексиев

Декларация чл. 35 Йорданка Гочева

Декларация чл. 35 Мария Малинова

Декларация чл. 35 Фани Христова

Декларация чл. 35 Димитрия Милчева

Декларация чл. 35 Камен Хараламбов

Декларация чл. 35 Джулия Митева

Декларация чл. 35 Цветелина Харалампиева

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2019 г.

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Александрия Чолакова

Дакларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мариана Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Илиян Евгениев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Красимир Кузев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Стефан Върбанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Александър Йорданов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Симона Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Магдалена Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Галина Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Даниела Богоева-Гюргакова

Дакларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Юлия Гълъбова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Антоанета Недкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Петър Петров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Иван Нурков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Габриела Козарева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Донка Иванова-Аврамова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Стоил Пашкунов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Гинка Митова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ивалина Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Нели Цветкова-Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ива Божилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Симона Руменова Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Паулина Иванова Стоянова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Петьо Светлозаров Чолаков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Нели Светлозарова Бъчварова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 1 на Никица Симеонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Теодор Петков Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Анета Генчева Гатева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Надежда Валентинова Георгиева-Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Наталия Тоткова Тодорова-Тонкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Лъчезар Божидаров Золев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мария Илиева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Калоян Николаев Николов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Силвия Борисова Ружовска-Карагинева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Огнян Петров Вълчинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Юлия Цветанова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Вера Димитрова Чавдарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Наталия Иванова Севданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ивайло Любомиров Йорданов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Марияна Пенчева Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Ралица Станчева Михайлова-Агопян

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Делина Атанасова Джонджорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Божидар Лъчезаров Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Емилия Димитрова Александрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ива Станчева-Чинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ренета Костова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евгения Илиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Соколова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анелия Керемидчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Симона Петкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Красимир Кузев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Михаела Мечкунова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Цанка Зяпкова-Кътова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Лилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Рая Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Бойка Пощакова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефка Вецева 

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александър Стефанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ани Панова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Жасмин Попова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Биляна Белякова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мая Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теодор Тодоров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Любомирова-Ленгерова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Людмила Василева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антон Константинов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Стоянкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефан Евтимов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Юзева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Светослав Дамянов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мира Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елина Стойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Таня Коцева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Надежда Йолова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александрия Чолакова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Недялка Длагоева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефка Калоферова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сузана Симеонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радина Зимбилева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Алек Маринов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Драгомира Искрева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йосиф Варсано

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Десислава Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Величка Янева-Йорданова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любов Бончева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивайло Димитров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Веселин Войнов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Бисер Иванов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евелина Захариева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стамен Генов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Радоевска-Викторова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Евгения Катевска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Христо Захариев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Димитър ЗафировДекларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божидара Гатева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вержиния Крумова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Златинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Людмила Стоянова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Татяна Трифонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Валентина Шишман

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Магдалена Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Николай Зашев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Боева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Недялка Терзийска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вергиния Александрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Кръстев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Белчина

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нина Николова-Мутафова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Боряна Вангелова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анита Дичева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Албена Ангелова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Кузманова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Маркова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мартина Асенова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теа Пенева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Деян Георгиев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сребрина Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Весова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Таня Михайлова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежанка Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елина Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Генчева-Гетова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивана Сотирова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сабина Вълчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Зорница Петрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Десислава Гьошева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Спирова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Недялкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Илда Лилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Иванка Атанасова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирина Кузманова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мила Лулчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвия Гурмева-Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сашка Андрекова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Василий Дружинин

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вероника Антова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивелина Стойкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лесталина Черногорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мария Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радмил Тотев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анета Шпатова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Светла Димитрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Маргарита Медникарова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Миглена Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирена Борисова-Серафимова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божура Симеонова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александра Павлова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Генчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ирена Маринова-Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ясен Димов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Китова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Теодора Маринова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мирена Ценова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Екатерина Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Силвана Рахова
 
Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариана Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Доева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анета Милтиядова-Долапчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Габриела Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Савина Василева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Даниела Миланова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Александър Йорданов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Полина Иванова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Весела Карагеоргиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ася Асенова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Наталия Граматикова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариана Маринкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Веселина Христова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вера Домузчиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Маргарита Димова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Красимир Войнов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Дойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Янка Казакова-Добрева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Радка Георгиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Спасов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Делина Джонджорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Владимир Обретенов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ивайло Гълъбов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Митка Захарлиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Богдан Млъчков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Флориан Флоров

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариета Тошева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Цветанка Дишлийска

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Николай Михайлов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Пламена Николова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Сократиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Диана Дойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Рупчев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ангел Пепеланов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Венета Стоилова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любомир Талев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Лиляна Гюрова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марина Джамджиева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Благовеста Янева-Стойчева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петър Рашков

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Надежда Костадинова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Стефан Върбанов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милен Георгиев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Димитър Терзииванов

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Калина Калудина

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Нели Дучева-Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Коцева

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на АннаМутафова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Илиян Евгениев

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милена Първанова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Тодорова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елеонора Димитрова

 

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежана Стойкова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йоана Траянова-Донкова


 


Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Игнатова

Декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антоанета Недкова
 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Румяна Николаева ИгнатоваДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Антоанета Недялкова НедковаДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Снежана Пенчева СтойковаДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Милен Иванов Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Георги Христов Спасов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Жана Борилова Тимева-Шаранкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Невена Стоянова Желева-Варадева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Григор Христов Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Йоана Кръстева Траянова-Донкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Любомир Ганчев Димов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Анна Каменова Мутафова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Елена Райчева Генчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мирена Петкова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мариета Николова Тошева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марин Тодоров Калчевски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Петя Димитрова Сократиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Огнян Петров Вълчинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Юлия Цветанова Ценова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Сара Иванова Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Вера Димитрова Чавдарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Наталия Иванова Севданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Марияна Пенчева Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Мартина Николова Константинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Ралица Станчева Михайлова-Агопян

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Делина Атанасова Джонджорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Божидар Лъчезаров Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 на Емилия Димитрова Александрова


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ