Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.01.2012
№ на жалба: 36760/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ