Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 22.01.2009
№ на жалба: 23057/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ